CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN HƯNG PHÚ
Trao chất lượng, nhận niềm tin

Sản Phẩm

Sodium Alginate
Sodium Alginate
Mã sp: THP46
Xanthan Gum F200
Xanthan Gum F200
Mã sp: THP45
Glacial Acid Acetic 99.85% Tech grade
Glacial Acid Acetic 99.85% Tech grade
Mã sp: THP44
Đường Maltodextrin
Đường Maltodextrin
Mã sp: THP43
Chất loại bỏ Phosphate - PHOSPHATE REMOVER
Chất loại bỏ Phosphate - PHOSPHATE REMOVER
Mã sp: THP42
SAFEGUARD
SAFEGUARD
Mã sp: THP41
TRIO NURTURE
TRIO NURTURE
Mã sp: THP40
POOL - FULL SET
POOL - FULL SET
Mã sp: THP39
Tricholoroisocyanuric acid  90% - TCCA - Viên 20gr
Tricholoroisocyanuric acid 90% - TCCA - Viên 20gr
Mã sp: THP38
PUREX NATURAL SPA
PUREX NATURAL SPA
Mã sp: THP37
BUFFER - ĐIỀU CHỈNH pH
BUFFER - ĐIỀU CHỈNH pH
Mã sp: THP36
STABILISED CHLORINE
STABILISED CHLORINE
Mã sp: THP35