CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN HƯNG PHÚ
Trao chất lượng, nhận niềm tin

Phụ gia thực phẩm

Đường Maltodextrin
Đường Maltodextrin
Mã sp: THP43
Màu thực phẩm
Màu thực phẩm
Mã sp: THP23
DEXTROSE MONOHYDRATE
DEXTROSE MONOHYDRATE
Mã sp: THP20
Potassium Sorbate
Potassium Sorbate
Mã sp: THP19
CITRIC ACID
CITRIC ACID
Mã sp: THP18
Glacial Acid Acetic 99.85% Food grade
Glacial Acid Acetic 99.85% Food grade
Mã sp: THP6
Carrageenan - Marcel
Carrageenan - Marcel
Mã sp: THP2